بزرگ ترین پروژه داده های کلان جهان ، پروژه SKA

برای شروع اجازه دهید از اینجا آغاز کنم که وسعت و بزرگی این پروژه به اندازه ایست که کامپیوتر و تکنولوژیی برای نگهداری و تحلیل داده های آن وجود ندارد. حامیان این پروژه ، کامپیوتری براساس تکنولوژی روز طراحی کردند … ادامه مطلبنقش Hadoop در تولید بازی Candy Crush

چطورHadoop  و In-Memory analysis کمک کردند تا یکی از بازیهای معتادکننده جهان با نام Candy Crush ساخته شود. مردم این بازی را دوست دارند چون آنها در این بازی قادرند تعادل بین رقابت و لذت را برقرار کنند.

King ادامه مطلب


چطور Facebook از Hadoop و Hive استفاده می کند؟

غول رسانه های اجتماعی ، Facebook یکی از بزرگترین قهرمانان Hadoop و داده های بزرگ است . Facebook ادعا کرده که و با بیش از 100 PetaByte فضای دیسک در یک سیستم واحد در سال 2012 بزرگترین سیستم فایل توزیع … ادامه مطلب