معرفی Apache Ambari

2

Apache Ambari پروژه ای است برای ساده تر کردن مدیریت هدوپ ، با مانیتورینگ فعالیتهای کلاسترها و پیکربندی سرویسها. آپاچی امباری(Apache Ambari) با فراهم آوردن محیطی بصری مدیریت هدوپ را بسیار آسان می کند.

قابلیت هایی که آپاچی امباری برای مدیریت … ادامه مطلب