معرفی و شروع کار با Apache Oozie

همانطور که می دانید زمان بند وظایف قلب تپنده سیستم عامل است ، Oozie نیز یکی از ارکان اساسی هدوپ می باشد که بدون آن اجرا و پردازش عملیات محاسباتی و استفاده از توان پردازشی غیر ممکن خواهد بود. Oozie … ادامه مطلب