نصب و راه اندازی Apache Spark -قسمت دوم

برای اجرای Apache Spark در قسمت ترمینال یا Consol دستورات زیر را وارد کنید:

cd spark-1.1.0
./bin/spark-shell

Untitled

بعد از اجرای دستورات وارد محیط شل Scala می‌شویم ، محیط آماده برای اجرای فرامین می باشدالبته شما می‌توانید بجای استفاده از زبان … ادامه مطلبهدوپ یا هادوپ؟

همواره این موضوع بین پژوهشگران و صاحب نظران حوزه داده های کلان مبتنی بر فریم ورک هدوپ در ایران مطرح بوده است که تلفظ صحیح این تکنولوژی چگونه است. ما نیز همواره به آنها یادآوری می کردیم که تلفظ صحیح … ادامه مطلب