امنیت در هدوپ – بخش اول

در این مقاله قصد داریم به بررسی امنیت در هدوپ بپردازیم و روش ها و راه کارهای آنرا بررسی کنیم. در ابتدا می بایست به نحوه نگاه هدوپ به مسئله امنیت بپردازیم.

هدوپ به صورت پیش فرض بدون هیچ ساز … ادامه مطلب